ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ

Το Ίδρυμα Λυσσαρίδη ιδρύθηκε από τους Βάσο και Βαρβάρα Λυσσαρίδη για ένα καλύτερο κόσμο. Για ελευθερία, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Επιθυμία των ιδρυτών του είναι η ανάληψη και υποστήριξη κοινωφελών δράσεων, προώθηση της γνώσης, του επιστημονικού διαλόγου, λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

1. O Δρ Βάσος Λυσσαρίδης σε ομιλία του 2. Με τη σύζυγο του Βαρβάρα Λυσσαρίδου 3. Στον κήπο της οικίας του