Μουσικά Κρασοτσιμπήματα

Μουσικά Κρασοτσιμπήματα

Η πρώτη ψυχαγωγικού χαρακτήρα εκδήλωση Λόγου και Τέχνης.

Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν ζωντανή ποιοτική μουσική και τραγούδι, καθώς και απαγγελίες μέσα σε παρεῒστικο περιβάλλον.