ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Address

1 Μιαούλη, 1080 Άγιοι Ομολογητές,
Λευκωσία, Κύπρος

Τ.Κ. 23666, 1685 Λευκωσία, Κύπρος

Phone number

Τηλ: 22662787
Φαξ: 22498973

Mail Address