ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Address

58, Άγιοι Ομολογητές

1080 Άγιοι Ομολογητές

Λευκωσία, Κύπρος

Τ.Κ. 23666, 1685 Λευκωσία, Κύπρος

Phone number

Φαξ: 22498973

Mail Address

info@lyssarides.com