13 κείμενα για το έτος 13… στην Τροχιά της Τρόικα – Βιβλιοπαρουσίαση

Η Νέφη Ιωαννίδου, παρουσίασε το βιβλίο της,

13 κείμενα για το έτος 13… στην Τροχιά της Τρόικα

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Μαρίνος Σιζόπουλος, Πρόεδρος της ΕΔΕΚ παρουσία του επίτιμου Προέδρου της ΕΔΕΚ, Δρος Βάσου Λυσσαρίδη. Το βιβλίο παρουσίασε ο Νέαρχος Νεάρχου, φιλόλογος-ερευνητής, συγγραφέας.