ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΟΥ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ

ΣΤΟΧΟΙ & ΣΚΟΠΟΙ

Το Ίδρυμα Λυσσαρίδη ιδρύθηκε από τους Βάσο και Βαρβάρα Λυσσαρίδη για ένα καλύτερο κόσμο. Για ελευθερία, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Επιθυμία των ιδρυτών του είναι η ανάληψη και υποστήριξη κοινωφελών δράσεων, προώθηση της γνώσης, του επιστημονικού διαλόγου, λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Επιτευξη Σκοπων

Για εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών το Ίδρυμα προωθεί ένα ευρύ φάσμα εκδόσεων και εκθέσεων, συζητήσεων, μελετών, σεμιναρίων, διαλέξεων, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων και θα αξιοποιήσει άτομα με ειδικότητα σε διάφορες επιστήμες και επαγγέλματα, εκπαιδευτικούς, πολιτικούς, μελετητές της κυπριακής και διεθνούς κοινωνίας.

Ποροι

Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται από δωρεές και εισφορές από τους ιδρυτές, φίλους, και/ή από διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους και άλλους οργανισμούς, από εκδηλώσεις και από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή.

1. Με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Παρθένιο και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Α 2. Σε επίσκεψη του σε βρεφονηπιακό σταθμό 3. Χόμπυ του η ζωγραφική